Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας NORTHWEB LTD που έχει έδρα στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στη Σόφια, Τ.Κ. 1000, 55 Aleksandar Stamboliyski Blv, Floor 4, Office 9B και έχει αναγνωριστικό αριθμό 204438763 (καλούμενη στο εξής και "Εταιρεία") και οποιουδήποτε εγγεγραμμένου μέλους (καλούμενος στο εξής "Πελάτης") αυτού του ιστότοπου (καλούμενος στο εξής "Ιστότοπος") και την παρεχόμενη στον Πελάτη πλατφόρμα σχεδιασμού και διαχείρισης ιστότοπων, που φέρει την ονομασία eShopRobot (καλούμενη στο εξής "Πλατφόρμα"). Με την πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου ή της Πλατφόρμας, ο Πελάτης συμφωνεί να δεσμεύεται και να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτήν την ενότητα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμφωνεί με όλους ή μέρος των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω, αυτός / αυτή δεν θα έχει πρόσβαση ή δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η συμφωνία του Πελάτη να δεσμεύεται από αυτούς τους όρους αναγνωρίζεται από τη χρήση του Ιστότοπου και της Πλατφόρμας που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στην επίσκεψη στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τους συνδέσμους για αναζήτηση πληροφοριών, παραγγελία οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της Εταιρείας, επικοινωνία με τους εκπροσώπους της εταιρείας, το τμήμα υποστήριξης ή / και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό διατίθεται στον πελάτη από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ενημερώνοντας αυτήν την ενότητα. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση με αυτούς τους όρους, επισκέπτοντας τακτικά την ενότητα Όροι Χρήσης του Ιστότοπου και ελέγχοντας για τυχόν ενημερώσεις.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή και διέπει όλη τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων. Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων σε αυτήν την ενότητα, ο Πελάτης συναινεί ρητά στη χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών του αναγνωρίσιμων στοιχείων και άλλων πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Χρήση πληροφοριών του Ιστότοπου της Εταιρείας

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο της Εταιρείας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Εταιρεία.

Χρήση ιστότοπων τρίτων μερών

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα του περιεχομένου σε έναν ιστότοπο τρίτων μερών στον οποίο μπορείτε να προσεγγίσετε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο της Εταιρείας. Η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από τον Πελάτη από ιστότοπο τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών, αρχείων με δυνατότητα λήψης κ.λπ., καθιστά υπεύθυνο τον ίδιο τον πελάτη.

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Ο Πελάτης μπορεί να βρει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Οι δημοσιευμένοι σύνδεσμοι προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε υποστηρίζει πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στους συνδεδεμένους ιστότοπους. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση ή η χρήση οποιωνδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστότοπους είναι ευθύνη του ίδιου του Πελάτη και ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση αυτών των ιστότοπων.

Χρήση Ιστότοπου και Πλατφόρμας

Στον Ιστότοπο της Εταιρείας ο επισκέπτης μπορεί να δημιουργεί λογαριασμό και, ως μέλος και πελάτης, να αγοράζει υπηρεσίες για τη δημιουργία των δικών του ιστότοπων (καλούμενοι στο εξής "Ιστότοποι του Πελάτη") καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες για αυτούς. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες μπορεί να είναι είτε εφ’άπαξ μια φορά κατά την αγορά, είτε περιοδικές ανάλογα με το είδος της εκάστοτε υπηρεσίας. Με την αγορά υπηρεσιών από τον Ιστότοπο της Εταιρείας, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στην Πλατφόρμα σχεδιασμού και διαχείρισης ιστότοπων eShopRobot. Ο αρχικός σχεδιασμός των Ιστότοπων του Πελάτη είναι ευθύνη της Εταιρείας όταν αυτο περιλαμβάνεται στην περιγραφή της υπηρεσίας που αγοράστηκε από τον Πελάτη, ενώ ο Πελάτης έχει παράλληλα πρόσβαση να τροποποιεί τους Ιστότοπούς του και μόνος του αν το επιθυμεί.

H πλατφόρμα eShopRobot είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή τύπου SaaS (Software as a Service) την οποία έχει αναπτύξει η NORTHWEB LTD. Η κύρια λειτουργία της είναι ο εύκολος και γρήγορος σχεδιασμός ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς καμιά γνώση προγραμματισμού και χωρίς τη χρήση κώδικα.

Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει γρήγορες και λειτουργικές λύσεις στις διαδυκτιακές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό οι ιστότοποι που δημιουργούνται είναι λιτοί και απλοί σε χρήση, χωρίς περίπλοκα και εξεζητημένα γραφιστικά θέματα.

Διατίθεται μια γκάμα χρωματικών κυρίως θεμάτων που μπορεί ο Πελάτης να επιλέξει. Αν ζητηθούν απλές γραφιστικές αλλαγές από τον Πελάτη, πέραν των διαθέσιμων επιλογών, όπως συγκεκριμενα χρώματα και γραμματοσειρές, μπορούν να πραγματοποιηθούν με ή χωρίς επιπλέον χρέωση, ανάλογα με την περιπλοκότητα του αιτήματος.

Η διάταξη και η λειτουργικότητα του περιεχομένου είναι παραμετροποιήσιμα ως ένα βαθμό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει ο επεξεργαστής περιεχομένου (editor). Η Εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθεια να ικανοποιεί τα εξειδικευμένα αιτήματα του Πελάτη και να αναβαθμίζει την πλατφόρμα με νέες δυνατότητες, ομως δεν είναι υποχρεωμένη να παραμετροποιεί τους ιστότοπους με αιτήματα που δεν είναι δυνατό να υποστηρίξει η πλατφόρμα την τρέχουσα χρονική στιγμή. Αν η Εταιρεία κρίνει πως ένα αίτημα θα ήταν χρήσιμο για  πολλούς πελάτες της, τότε μπορεί να προγραμματιστεί υλοποίησή του και να είναι διαθέσιμο για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δεν χρεώνεται για την υλοποιηση του αιτήματος, εφόσον αυτή γίνεται στην προτεραιότητα που θέτει η Εταιρεία.  

Μεταφορά Ιστότοπου Πελάτη σε άλλο διακομιστή

Οι Ιστότοποι του Πελάτη αποθηκεύονται στην Πλατφόρμα ως μορφή πληροφοριών σε βάση δεδομένων και δεν υπάρχουν ξεχωριστά αρχεία για τον κάθε ένα από αυτους. Αυτο καθιστά τεχνικά αδύνατη την εξαγωγή ενός ιστότοπου από την πλατφόρμα με σκοπό την μεταφορά του σε άλλο διακομιστή της επιλογής του Πελάτη. Επίσης, δεν επιτρέπεται να στηθεί αντίγραφο της πλατφόρμας σε διακομιστή που δεν ανήκει στην NORTHWEB LTD. Η πλατφόρμα eShopRobot είναι ένα λογισμικό κλειστού κώδικα, πνευματική ιδιοκτησία της NORTHWEB LTD, και δεν διανέμεται με κανένα τρόπο και σε καμία μορφή, ούτε με την μορφή κώδικα, ούτε με τη μορφή εκτελέσιμων αρχείων. Τα παραπάνω καθιστούν όλους τους Ιστότοπους του Πελάτη ενοικιαζόμενους από τον Πελάτη και όχι ιδιοκτησίες του, όσον αφορά τη φυσική τους υπόσταση.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των υπηρεσιών μπορεί να γίνεται είτε με ηλεκτρονικές μεθόδους, όπως χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτων, από τους συνεργαζόμενους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της NORTHWEB LTD στη Βουλγαρία, ο οποίος αναφέρεται κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι περιοδικές χρεώσεις δύναται να γίνονται και αυτοματοποιημένα στα συμφωνημένα χρονικά διαστήματα από τους διαθέσιμους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών του Ιστότοπου της Εταιρείας, εώς ότου λάβουμε έγγραφο αίτημα διακοπής με email από τον Πελάτη. Με τη λήψη του αιτήματος διακοπής θα σταματάει και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας πληρωμένης περιόδου.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω αξιόπιστων παρόχων που είναι ευρέως γνωστοί και οι οποιοί εγγυώνται την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη διαδικασία πληρωμής και εφαρμόζουν τα προτόκολλα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Η διαδικασία πληρωμής ολοκληρώνεται πάντα διαμέσου του ασφαλούς συστήματος του παρόχου και ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, ουδέποτε διέρχονται μέσω των διακομιστών της NORTHWEB LTD. Συνεπώς η NORTHWEB LTD δεν φέρει καμιά ευθύνη στην απίθανη περίπτωση διαρροής δεδομένων πιστωτικών καρτών και λοιπών προσωπικών δεδομένων από τους συνεργαζόμενους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών.

Επιστροφή χρημάτων

Ο Πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών απο την ημερομηνία πληρωμής για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς δικαιολογία. Με την επιστροφή των χρημάτων, θα ακυρώνονται άμεσα όλες οι σχετικές υπηρεσίες που αγοράστηκαν με τα χρηματα αυτά και θα διαγράφονται τα σχετικά δεδομένα και οι ιστοσελίδες του Πελάτη, χωρίς δυνατότητα μελλοντικής τους ανάκτησης.

Η Εταιρεία έχει επίσης δικαίωμα να κάνει πλήρη επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη, μετά απο επικοινωνία μαζί του, εφόσον προκύπτει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής ότι δεν δύναται να εξυπηρετήσει τον πελάτη στις απαιτήσεις του, λόγω τεχνικών περιορισμών, όπως πολύ υψηλη επισκεψιμότητα ή υπερβολικά μεγάλος όγκος πληροφοριών που ο διακομιστής δεν μπορεί να επωμιστεί.

Ορισμός απεριόριστης χρήσης

Η Εταιρεία παρέχει πολλαπλούς πόρους χωρίς καθορισμένο όριο ή με απεριόριστους πόρους. Απεριόριστο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυστηρά όρια που καθορίζονται στον λογαριασμό Πελάτη για τους αναφερόμενους πόρους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους απεριόριστους πόρους υπό δίκαιη χρήση. Ως δίκαιη χρήση ορίζεται ότι ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους απεριόριστους πόρους που χρειάζονται έως ότου το κόστος της Εταιρείας για τη συντήρηση αυτών των πόρων δεν υπερβαίνει την τιμή του προγράμματος συνδρομής του Πελάτη. Σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης των απεριόριστων πόρων, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να συζητήσει τον καθορισμό συγκεκριμένων ορίων στο λογαριασμού του Πελάτη ή την αναβάθμιση του προγράμματος συνδρομής του Πελάτη.

Πνευματική ιδιοκτησία και περιεχόμενο Πελάτη

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα και περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, γραφικά, γραπτό περιεχόμενο, αρχεία ήχου, κώδικα, πληροφορίες ή δεδομένα που μεταφορτώνονται, συλλέγονται, δημιουργούνται, αποθηκεύονται, εμφανίζονται, διανέμονται, μεταδίδονται ή εκτίθενται σε ή σε σύνδεση με το λογαριασμό του Πελάτη στην Πλατφόρμα (καλούμενα στο εξής "Υλικό").

Η Εταιρεία δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Υλικού που παρέχει ο Πελάτης στην Πλατφόρμα. Όλο το Υλικό που ο Πελάτης ανεβάζει στην Πλατφόρμα παραμένει δικό του.

Ο Πελάτης μπορεί να διαγράψει τους Ιστότοπούς του ανά πάσα στιγμή από την Κονσόλα Διαχείρισης της Πλατφόρμας.

Μεταφορτώνοντας Υλικό στην Πλατφόρμα, ο Πελάτης συμφωνεί:

  • να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου να βλέπουν το Υλικό που δημοσιεύεται δημόσια στους Ιστότοπους του Πελάτη
  • να επιτρέψει στην Εταιρεία να αποθηκεύει, και στην περίπτωση Υλικού που δημοσιεύεται δημόσια, να εμφανίζει και να χρησιμοποιεί το Υλικό του Πελάτη
  • ότι η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ελέγξει και να διαγράψει όλο το Υλικό που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα

Ο Πελάτης διατηρεί την κυριότητα όλου του Υλικού που ανεβάζει στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, με τη δημοσιοποίηση των Ιστοτόπων, ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέπει σε άλλους να βλέπουν Υλικό που δημοσιεύεται δημόσια στους Ιστότοπους του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Υλικού με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Δημόσιες σχέσεις

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της NORTHWEB LTD, ο Πελάτης συμφωνεί ότι το όνομα της επιχείρησής του ή/και το λογότυπο της επιχείρησής του θα κοινοποιηθούν στον Ιστότοπο και σχετικό υλικό μάρκετινγκ. Ο Πελάτης μπορεί να αποσύρει αυτήν την έγκριση ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τη NORTHWEB LTD.

Κατάχρηση υπηρεσιών

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το Υλικό των Ιστοτόπων του, το οποίο δεν πρέπει να παραβιάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Οι ιστότοποι του Πελάτη δεν πρέπει να περιέχουν Υλικό που περιγράφεται στην ακόλουθη λίστα και θεωρείται απαγορευμένο:

  • Υλικό που προσβάλει την προσωπικότητα ή τις πεποιθήσεις οποιουδήποτε ανθρώπου
  • Υλικό που είναι ή μπορεί ευλόγως να ερμηνεύεται ως παράνομο, δυσφημιστικό, εμπιστευτικό, ή που προωθεί ρατσιστικές, φυλετικές, έμφυλες ή άλλες διακρίσεις, ή οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί ποινικό ή πολιτικό αδίκημα, να προάγει τη βία ή να υποκινεί μίσος
  • Υλικό που προβάλει ή προωθεί εθιστικές ή παράνομες ουσίες
  • Υλικό μόνο για ενήλικες, όπως πορνογραφικό υλικό
  • Υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου άλλου
  • Υλικό που αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δίχως τη συγκατάθεσή του
  • Υλικό που προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας η του διακομιστή

Σε περίπτωση που εντοπιστεί απαγορευμένο Υλικό, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να το αποσύρει άμεσα ή και να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό και τον Ιστότοπο του Πελάτη, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση και χωρίς επιστροφή χρημάτων. Η Εταιρεία έχει την ευχέρεια να αποφασίσει με ποιον από τους παραπάνω τρόπους θα ενεργήσει ανάλογα με την κρίση της για τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Η Eταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά τον Ιστότοπο του Πελάτη αν δημιουργεί μεγάλο φόρτο εργασίας που ο διακομιστής δεν δύναται να επεξεργαστεί λόγω πολύ υψηλής επισκεψιμότητας ή πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών που μπορεί να συσσωρεύτηκαν με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα αναζητήσει το αίτιο του φόρτου και θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη ώστε να συμφωνηθεί μια διευθέτηση.

Τερματισμός των υπηρεσιών

Η Εταιρεία δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες προς τον Πελάτη, χωρίς απαραίτητη αιτιολογία, με έγγραφη προειδοποίηση στο email του Πελάτη με το οποίο ειναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα, τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον τελικό τερματισμό και με τακτικές υπενθυμίσεις, τουλαχιστον 1 φορά το μήνα. Ο Πελάτης στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικό πάροχο για τις υπηρεσίες του και δεν θα έχει καμιά απαίτηση από την NORTHWEB LTD μετά τον τερματισμό τους, πέραν της διαγραφής των προσωπικών και μη δεδομένων του.

Αποποίηση ευθυνών

Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή υποδειγματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό ζημιών για απώλεια κερδών, υπεραξία, χρήση, δεδομένα ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για χαμένα κέρδη ή τυχόν ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο της Εταιρείας, την Πλατφόρμα ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, με όποιο τρόπο και αν προκύπτουν συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας.

Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας γίνεται με αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ευθύνη. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται σε «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες» χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι πλήρεις, ακριβείς, αδιάλειπτες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις φορολογικές σας υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθούν τυχόν λάθη στον Ιστότοπο της Εταιρείας ή στην Πλατφόρμα.

Όλες οι πληροφορίες και λειτουργίες στον Ιστότοπο και στην Πλατφόρμα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία έναντι τυχόν απαιτήσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων, περιλαμβανομένων και νομικών εξόδων όπως αμοιβών δικηγόρων και δικαστηρίων, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται εδώ.

Επίλυση διαφωνιών – Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους και τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι κάθε αξίωση ή διαφωνία που μπορεί να έχει ο Πελάτης κατά της NORTHWEB LTD πρέπει να επιλυθεί από δικαστήριο εγκατεστημένο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας χωρίς αναφορά σε κανόνες που διέπουν το εφαρμοστέο δίκαιο που θα οδηγούσαν στην εφαρμογή του ουσιαστικού δικαίου οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Ο Πελάτης παραιτείται από όλα τα δικαιώματα κάθε είδους νομικής αγωγής σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο ή / και βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου εκτός από εκείνα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Ο Πελάτης συμφωνεί να υποβληθεί στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με σκοπό την εκδίκαση όλων αυτών των αξιώσεων ή διαφορών. Σε κάθε νομική ενέργεια, το επικρατέστερο μέρος θα δικαιούται να ανακτήσει όλα τα νομικά έξοδα που σχετίζονται με την αγωγή, συμπεριλαμβανομένων τόσο φορολογητέων όσο και μη φορολογητέων και λογικών αμοιβών δικηγόρου. Οι παρόντες Όροι ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν από την Εταιρεία.